Blog

Mura GTM jest producentem akcesoriów do budowy dachów, które zapewniają
bezpieczeństwo konstrukcji, odpowiednią szczelność i wentylację.

15 potknięć przy budowie fundamentów

Każdy budynek musi być posadowiony na solidnych fundamentach. Te powinny nie tylko gwarantować trwałość budynku, ale także chronić go przed przemarzaniem i zawilgoceniem. Oto najczęstsze potknięcia przy budowie fundamentów:

1. Nie wykonano badań gruntowych i wodnych.

Grząski teren czy też wysoki poziom wód gruntowych może zdestabilizować nasz dom. Przed wylaniem fundamentów należy więc wykonać odwierty, które pozwolą ocenić stan podłoża.

 

2. Nie usunięto całego humusu.

Destrukcyjny wpływ na ściany fundamentu może mieć pozostawiona wokół nich urodzajna ziemia. Rozwijające się w niej grzyby i inne mikroorganizmy niszcząco działają na izolację fundamentu!

 

3. Niewłaściwe zabezpieczono wykop przed obsypywaniem.

Na niespoistym gruncie, ziemia będzie osuwała się do wykopu pod fundamenty, jednocześnie mieszając się z betonem.

 

4. Zabrakło szalunku fundamentu.

Niewłaściwie pojęta oszczędność lub niedbałość przekłada się na niewykonanie deskowania, czyli formy z drewnianych desek, w którą wlewa się betonową mieszankę. Tym samym fundament może być nierówny, utrudniając budowę fundamentowych ścian oraz ich prawidłowe zaizolowanie, czy też wykonanie cokołów.

 

5. Fundamenty posadowiono za płytko.

Negatywny wpływ na ich trwałość będzie miał wówczas przemarzający grunt. Fundamenty wylane płycej niż głębokość przemarzania wymagają odpowiedniej termoizolacji. Przy wilgotnym gruncie zamarzająca woda zwiększy swoją objętość i będzie powodować ruch fundamentu i całego posadowionego na nim domu.

 

6. Nieprawidłowo wykonano zbrojenie.

Jeśli zastosowano pręty niewłaściwej jakości, wielkości i średnicy oraz nie rozmieszczono i nie połączono ich zgodnie z projektem. Konieczne jest też sprawdzenie poprawności ułożenia zbrojenia przed zabetonowaniem.

 

7. Zabrakło ciągłości zbrojenia fundamentów.

Niewłaściwie, zbyt małe zakłady na połączonych prętach (zwłaszcza w narożach fundamentów) nie zapewniają ciągłości zbrojenia. A to nieprawidłowe zakotwienie może prowadzić nawet do katastrofy budowlanej!

 

8. Nie zastosowano właściwej otuliny stali zbrojeniowej.

Nieprecyzyjne otulenie prętów betonem zmniejsza przyczepność stali do betonu oraz wystawia elementy konstrukcyjne na szkodliwe oddziaływanie wilgoci z gruntu.

 

9. Fundamenty wykonano z niewłaściwych materiałów.

Do zbrojenia konstrukcyjnego należy zastosować odpowiednią, nieskorodowaną stal żebrowaną oraz właściwej klasy (C16/20 lub wyższej) beton. Zanieczyszczone zbrojenie pogorszy przyczepność stali do betonu.

 

10. Zastosowano mieszankę betonową o nieodpowiedniej konsystencji.

Powinna być właściwie zagęszczona i odpowietrzona, a także pozbawiona nadmiaru wody. Inaczej nie wypełni równomiernie przestrzeni w szalunkach, pozostawiając puste przestrzenie między zbrojeniem.

 

11. Nieprawidłowo wypełniono szalunek.

Jeśli mieszanka betonowa wlana do deskowania będzie niewłaściwie zagęszczona i ubijana, nie uda się usunąć z niej nadmiaru powietrza. Tym samym po zawiązaniu beton nie będzie odpowiednio mocny, trwały i odporny na niskie temperatury, a jego powierzchnia równa i gładka.

 

12. Źle lub w ogóle nie została wykonana hydroizolacja.

Ważne jest staranne wykonanie izolacji poziomej. Niezabezpieczony budynek podciągać będzie wilgoć, która przenikając przez pierwszą warstwę ścian nośnych spowoduje ich zamakanie, a w efekcie rozwój grzybów i erozję materiału budowlanego. We wnętrzu domu pojawią się plamy wilgoci i pleśń.

 

13. Zapomniano o starterach.

To zbrojenia zakotwione w fundamentach, służące do wykonania wyżej usytuowanych elementów konstrukcyjnych – np. słupów i trzpieni, żelbetonowych fragmentów ścian lub schodów.

 

14. Nie zatopiono w fundamencie uziomu.

Czyli taśmy lub pręta dla celów uziemienia. Można zrobić to później, ale lepiej i taniej jest połączyć go ze zbrojeniem – przed wylewką betonowej mieszanki, a następnie wyprowadzić w miejscu planowanej rozdzielnicy elektrycznej.

 

15. Nie zadbano o świeżo wylany fundament.

W ciągu pierwszych dni należy świeży fundament regularnie polewać wodą. Beton w fazie wiązania się – kurczy się. W tworzących się spękaniach gromadzi się wilgoć, która powoduje korozję zbrojenia fundamentów.

Wróć