Blog

Mura GTM jest producentem akcesoriów do budowy dachów, które zapewniają
bezpieczeństwo konstrukcji, odpowiednią szczelność i wentylację.

Wpadki, których można uniknąć przy wznoszeniu ścian

Dom nie musi być twierdzą – wystarczy, że zostanie solidnie zbudowany. Jedna krzywa wieża w Pizie wystarczy! Mury Twojego domu powinny być proste i tak skonstruowane, aby zapewniały Ci bezpieczeństwo i komfort mieszkania. Niestety czasem trudno uniknąć błędów podczas budowy domu, które zdarzają się także podczas stawiania ścian. Zestawiamy najbardziej popularne wpadki przy wznoszeniu ścian i rady, jak im zapobiec.

Solidny budowniczy

Rozpocznij budowę od zatrudnienia doświadczonych wykonawców, którzy potrafią zrobić właściwy użytek ze swojej kielni. Taka ekipa budowniczych powinna posiadać wiedzę na temat materiałów budowlanych, ale też współczesnych technologii w budownictwie.

 

Nowoczesne narzędzia

Do wybudowania ścian dziś nie wystarczy już zwykła kielnia czy młotek murarski. Na przykład do współczesnych murarskich zapraw do cienkich spoin nie należy używać grzebienia do glazury, którym nie sposób nałożyć takiej ilości zaprawy, aby równomiernie pokryła powierzchnię elementów murowanych. Tradycyjnym młotkiem murarskim zaś można tylko uszkodzić beton komórkowy lub pustaki ceramiczne.

 

Murowanie w mróz

Nie bez powodu mówi się o sezonowości prac budowlanych w naszym kraju. Murowanie ścian, czyli tzw. roboty mokre nie powinny być wykonywane w niskiej temperaturze, poniżej +5 °C. Wznoszenie ich w warunkach wzmożonej wilgotności i opadów, a także w czasie mrozu i śniegu, nie tylko zagraża bezpieczeństwu pracujących na budowie, ale też pozostaje w niezgodzie z technologią. Zimą może dochodzić do zamarzania wody w świeżych zaprawach, co niekorzystanie wpływa na proces ich wiązania.

 

(Nie)okrywanie bloczków i pustaków

Częściowo wymurowane ściany należy chronić przed wilgocią i zabezpieczyć na zimę. Jeśli wykonawca nie przykryje muru papą lub folią budowlaną, deszczówka lub woda z topniejącego śniegu zawilgoci beton, pustaki lub bloczki w dolnych częściach ścian, a następnie zamarzając, może doprowadzić do ich zniszczenia. Jeśli przestój planowany jest na dłużej, można nawet wykonać specjalne zadaszenie.

 

Krzywe ściany

To rezultat przede wszystkim niefachowości wykonawców, którzy nie utrzymali muru w pionie. A przy tym nie zadbali o jego równe powierzchnie. Czasem takie niedoskonałości można pokryć tynkiem, używając w miejsce cienkowarstwowego, tradycyjny – gruby. Problem pojawia się, gdy ściany elewacyjne Twojego budynku powinny pozostać nieotynkowane.

Innym przykładem niefachowości wykonawców jest posadowienie ścian niezgodnie z projektem. Nawet małe przesunięcia ścian mogą poważnie zaburzyć plany właściciela co do wykorzystania czy wyposażenia wnętrza.

 

Niewłaściwe połączenie ścian

Ściany działowe z nośnymi nie należy łączyć wyłącznie na tzw. doklejkę, gdyż prędzej czy później pojawią się rysy w miejscach sklejenia. Służą do tego metalowe łączniki do ścian działowych. Powinno się je umieścić nie rzadziej niż w co trzeciej warstwie bloczków. Sprawdzają się też tradycyjne przewiązania, chociaż później utrudniona jest zmiana ich usytuowania.

 

Brak odpowiednich wzmocnień ścian

Wykonawca nie powinien zapomnieć o miejscach, które należy wzmocnić – np. w strefach podokiennych, gdzie powstają rozciągające naprężenia. Inaczej powstaną rysy pionowe pod oknami, zwłaszcza w murach bez wypełnionych spoin pionowych. Ściany należy wzmocnić specjalnym zbrojeniem, niezależnie czy dom jest z betonu komórkowego, ceramiki, silikatów, pustaków keramzytobetonowych czy innych elementów murowych. Zbrojenie powinno być odpowiednio zakotwione, a więc wychodzić co najmniej 50 cm poza krawędź otworu.

 

Nadproża za krótko podparte

Dziś każdy wykonawca doskonale wie, że w ścianach niezbędne są nadproża np. zbrojone żelbetowe, z betonu komórkowego lub betonowe sprężone. Błędem jest natomiast posadowienie belki w ścianie na zbyt krótkim podparciu. W konsekwencji skutkuje to powstawaniem rys. Dlatego murarze wznoszący ściany powinni zapoznać się z minimalną długością podparcia, proponowaną przez producentów prefabrykowanych nadproży. Istotne jest też osłonięcie od zewnętrznej strony nadproży identycznym materiałem, co cała powierzchnia ściany. W innym razie z powierzchni nadproża może odspajać się tynk lub inna zastosowana warstwa termoizolacyjna.

 

Zła zaprawa do spoinowania

Błędem wykonawcy jest pozostawienie resztek zaprawy na ścianach, co wpływa na wygląd całego muru. Powinien na bieżąco usuwać zabrudzenia z zaprawy, bo jeśli wyschnie, to na stałe zwiąże się z murem. Murarze powinni też znać się na zaprawach oraz wykorzystać do ich wykonania odpowiednią, najlepiej zdatną do picia wodę.

 

Nieprecyzyjnie wykonane spoiny

Jeśli zdecydowałeś się na ceglaną elewację domu, jej wykonawca musi dołożyć szczególnej staranności przy wykonaniu spoin. Najlepiej, jeśli będą równe z licem muru lub lekko wgłębione. Niedokładnie lub źle wypełnione spoiny nie tylko wpłyną na estetykę budynku, ale też w przypadku ściany jednowarstwowej na zaprawie ciepłochłonnej, pogorszą jej izolacyjność.

 

Ściany bez mostków termicznych

Wykonawca w ścianach jednowarstwowych stworzy mostki termiczne, gdy np.: spoiny niedokładnie wypełni zaprawą ciepłochronną lub użyje zwykłej zaprawy, nie ociepli wieńców i nadproży, nałoży zbyt grubą warstwę zaprawy klejowej, uzupełni miejsca ukruszonych pustaków lub bloczków zwykłą zaprawą do murowania lub zaprawą tynkarską. W ścianach dwu- i trójwarstwowych natomiast niedokładnie ułoży izolację i powstaną szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia czy też niestarannie wykona izolację wokół otworów okiennych. Naprawienie takiego błędu czasem bywa bardzo trudne – np. aby zniwelować mostek termiczny pomiędzy płatami ocieplenia w ścianie trójwarstwowej, trzeba rozebrać część elewacji.

 

Nadzór nad projektem

Wykonawcy mogą popełniać również wiele innych błędów, np. przy mocowaniu izolacji termicznej do ściany, zabezpieczaniu jej przed działaniem czynników atmosferycznych, czy też zaniedbując wykonania szczelin wentylacyjnych w ocieplanych ścianach trójwarstwowych, pogarszając tym samym ich właściwości termoizolacyjne.

 

Warto więc uniknąć ewentualnych błędów, już na początkowym etapie budowy. Dlatego – oprócz doświadczonych wykonawców – najlepiej zatrudnić rzetelnego kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. To oni mają obowiązek dopilnowania, aby ekipa stawiająca dom nie tylko solidnie wykonała prace, ale zrobiła to również zgodnie z uzgodnionym wcześniej projektem i sztuką budowlaną.

Wróć