Blog

Mura GTM jest producentem akcesoriów do budowy dachów, które zapewniają
bezpieczeństwo konstrukcji, odpowiednią szczelność i wentylację.

Na co zwrócić uwagę, gdy fachowcy robią nam podłogi?

Bezbłędna podłoga to taka, która będzie nam służyć przez długie lata, bez konieczności wykonywania większych poprawek. Na budowie możemy spotkać się z trzema rodzajami podłóg: podłoga na gruncie, podłoga na stropie oraz podłoga na jętkach. Jednak o tym, gdzie w naszym domu i jaką będziemy mieć podłogę, musimy zdecydować na etapie tworzenia lub wybierania projektu budowlanego. W zatwierdzonym projekcie niewiele można zmienić, chyba że po konsultacji z architektem konstruktorem.

Podłoga na gruncie jest wtedy, gdy budujemy dom bez podpiwniczenia, a wykopany dół po posadowieniu fundamentów zasypujemy najpierw tłuczniem potem piaskiem. Taki podkład zostaje dobrze ubity. Na nim układa się folię budowlaną oraz wykonuje płytę żelbetową.

I tu jest szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Płyta żelbetowa wylana na fundamencie jest zbrojona prętami lub kratownicami zgodnie z projektem. Sposób wykonania i zbrojenia płyty jest zależny od warunków gruntu i terenu, w którym będzie budowany nasz dom, np. czy teren jest mokry czy suchy, albo czy występują na nim szkody górnicze. Projekt konstrukcyjny budynku musi uwzględniać te warunki.

W praktyce, z punktu widzenia inwestora, istotne są dwa sposoby zbrojenia płyty. Pierwszy zakłada dylatację między żelbetową płytą podłogową a ścianami, tworząc ostatecznie tzw. płytę pływającą. W drugim wyprowadza się zbrojenie płyty podłogowej na wzniesione już fundamenty, co po wylaniu betonu stworzy płytę żelbetową wiszącą. W terenach podmokłych dobrze jest zastosować jako płytę podłogową strop wiszący z pustką powietrzną pod spodem, co wyeliminuje możliwość podsiąkania wilgoci do pomieszczeń na parterze.

Chociaż obydwa sposoby są stosowane w budownictwie, inwestor powinien zastanowić się, czy zależy mu lub daje zgodę na to, aby po kilku latach poziom podłogi na parterze obniżył się o parę centymetrów. Widoczne to będzie zwłaszcza w łazienkach lub kuchniach, w których na podłodze i ścianie są ułożone płytki, ale również na ścianach otynkowanych. W miejscu obniżenia widoczny będzie brak płytek lub brak tynku. Ważne jest, abyśmy na etapie wybierania projektu budowlanego lub ustalania z projektantem naszych preferencji, świadomie zdecydowali, jaki rodzaj żelbetowej płyty podłogowej wybieramy.

Na płycie, jak również na stropie budynku dalej wznoszone są ściany domu. Pomiędzy ścianami robiona jest właściwa podłoga. Na nią składa się izolacja w postaci dwu warstw papy zgrzewalnej, ocieplenie w postaci odpowiedniego styropianu np. EPS 100 lub styroduru, a w nim instalacje, na styropianie folia z ekranem cieplnym oraz wylewka podłogowa cementowa lub anhydrytowa zwana jastrychem. Dobrze zrobiona wylewka posiada dylatację od ścian budynku i jest idealnie wypoziomowana. Warto na to zwrócić uwagę, bo krzywa podłoga rodzi wiele problemów podczas użytkowania. Na wierzchu układa się wykończenie w postaci płytek ceramicznych, paneli podłogowych lub podłóg drewnianych.

Trzeci rodzaj podłogi to lekka podłoga na jętkach konstrukcji dachowej lub na dodatkowych belkach drewnianych. Taką podłogę łatwo zrobić w celu wykorzystania przestrzeni poddasza przy dachach spadzistych. Można ją wykonać z płyt OSB odpowiedniej grubości, wykończonych tradycyjnie płytkami lub panelami. W celu wygłuszenia przestrzeni oddzielanych podłogą, można użyć warstwy wełny mineralnej pomiędzy dwiema warstwami folii budowlanej, a od spodu stropu wykończyć płytą gipsowo-kartonową.

Wróć